Buit

Total: 0,00 €

[Presentació llibre] El momento de la ciudadanía

Data event:
04/05/2018 -
19:00 a 21:00

El DIJOUS 5 d'abril a les 19h us convidem a una conversa amb Marc Pradel a propòsit de la publicació "El momento de la ciudadanía. Innovación y gobernanza urbana", editat per Catarata Ediciones

De què parlem quan parlem d'innovació social, com podem imaginar escenaris de nova governança urbana on la conquesta de drets i el saber organitzatiu de la ciutadania siguin els que regeixin les agendes de ciutat tant dins com fora de la institució. 

Un llibre que mostra la riquesa i la diversitat de propostes d'innovació social a les ciutats i barris de Bilbao, Saragossa, Madrid i Barcelona on convergeixen associacions i moviments socials sorgits del 15M amb altres organitzacions i projectes previs ja consolidats. El propòsit d'aquest volum és mostrar la riquesa i diversitat de propostes d'innovació social ciutadana, analitzant també les seves fortaleses i limitacions: des d'aquelles que han creat les seves xarxes de col·laboració sense implicació institucional fins a aquelles que han buscat la vinculació amb els ajuntaments, promovent noves formes de governança local i formes alternatives a l'economia de mercat. Escrit per Marc Pradel Miquel, Marisol García Cabeza, Ana Belén Cano Hila, Fernando Díaz Orueta, Lídia García Ferrando, Santiago Eizaguirre Anglada, María Luisa Lourés Seoane, Raúl Ruiz Sola.

La innovació social s'ha convertit en el centre de molts dels debats públics i polítics a l'última dècada, arran de la crisi financera i econòmica i de les polítiques d'austeritat implantades en gran part d'Europa. Tant governs estatals i locals com el sector privat han volgut veure en la innovació social un instrument de millora del benestar de la ciutadania. No obstant això, els ciutadans no sempre esperen que els governs els facilitin solucions als seus problemes i s'han organitzat per buscar respostes a les seves necessitats individuals i col·lectives. La desocupació o el treball precari, l'habitatge, la sanitat, la pobresa o els problemes mediambientals i, en general, la minva de drets polítics i socials han fomentat les innovació social entre diferents col·lectius ciutadans, buscant també transformar les polítiques de benestar local i promoure una major justícia i inclusió social.