Vés al contingut
Imatge representativa del contingut
6
febrer 13
dimecres
19:00

[Espais Crítics] Sessió 1: Sobre la justícia espacial i la rellevància de l’espai per a l’anàlisi social

Body

A càrrec de: Núria Benach i Abel Albet

Des de fa algunes dècades, totes les ciències socials han viscut un cert “gir espacial”, és a dir, la constatació de la rellevància d’adoptar una perspectiva espacial per a comprendre els processos socials en curs. Edward Soja n’ha estat un dels principals proponents, cercant en el passat les causes de la preeminència de la perspectiva històrica encara avui dominant per damunt de l’espacial, burxant en les diverses propostes on hi ha hagut indicis de “causalitat espacial”. En aquesta línia de pensament, la reivindicació de la “justícia espacial” vindria a ser l’element necessari que complementa i completa la “justícia social”. Així, en el moment present, tota interpretació de l’actual crisi i, sobretot, qualsevol proposta d’estructura social alternativa passa per una redistribució, reequilibri i igualtat en l’espai.

- Núria Benach i Abel Albet, autors del llibre Edward Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical. Barcelona: Icaria, 2010 (col. Espacios Críticos, 1).

- Material complementari:

  • Edward W. Soja (2008). Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y la regiones. Madrid: Traficantes de Sueños.
  • Edward W. Soja (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  • Peter Marcuse (2009). "Spatial justice: derivative but causal of social injustice" a: justice spatiale / spatial justice [www.jssj.org].

Llibres relacionats