Buit

Total: 0,00 €

No estem soles, cal multiplicar-nos!

Gràcies a totes les que heu dit #sí a formar part d’aquesta comunitat de sòcies i socis de Synusia. Una comunitat que contribueix a la lluita per la sostenibilitat de Synusia a través de noves vies de suport social a les llibreries.

A hores d’ara  ja som 100 sòcies a Synusia! 100 sòcies que han permès assolir el primer #Objectiu100Socies i que ens permeten reflexionar sota el lema de no estem soles, cal multiplicar-nos!

Aquestes 100 sòcies ens donen força per a continuar la lluita per no tancar Synusia. Ens donen confiança per afirmar que és possible explorar altres canals d’ingrés i sosteniment més enllà de la via única de la venda del llibre. Comptar amb sòcies ens permet explorar la venda del llibre sense dependències de les grans editorials, amb ànim d’oferir a la ciutat un catàleg divers i crític en un moment en que el món del llibre està en plena transformació. Per això, també us diem que no és igual on compreu els vostres llibres, feu córrer la veu: compreu a les vostres llibreries amigues i properes! Comprar els vostres llibres a llibreries independents és un acte de compromís amb totes les llibreries que no volem baixar persianes.

L’ aportació de les sòcies possibilita alliberar temps per produir una agenda per la cultura lliure i el pensament compartit, que contribueix a l’agenda social i cultural de la ciutat. Synusia realitza 80 activitats a l’any. Sostenir aquesta agenda d’activitats no és un treball gratuït, ans al contrari, té al darrera una infinitat de tasques de programació, reunions, col·laboracions amb col·lectius i agents de la ciutat, producció, recerca, comunicació i cures en la seva gestió.

Una altra aposta de Synusia és socialitzar amb famílies, escoles i ampes el capital formatiu i relacional amb el que la llibreria compta dins el món coeducatiu ja sigui assessorant o proposant activitats vinculades al llibre. És a dir, fer extensiu el coneixement adquirit i la xarxa d’editores i escriptores que tenen les llibreries en general i Synusia com a llibreria especialitzada en coeducació en particular. Aquí també us hem de donar les gràcies perquè les quotes de sòcia possibiliten la nostra contribució al món de la coeducació.

Synusia també fa una aposta, des del seu naixement, per ser part de la materialització d’una agenda transfeminista i antiracista a Terrassa. Explorant, amb aquest fi, diversos formats (catàleg de llibres, conversatoris, grups de lectura, presentacions, articles, autoformacions...). Les llibreteres sentim que aquesta agenda contribueix també a la construcció del teixit comunitari de la ciutat.

Volem ser clares. 100 persones són els ciments per a que Synusia obri portes al setembre. I diem «ciments» perquè les sòcies (amb la seva aportació de 5€ o 10€ al mes) evidencien que ja són moltes les persones que entenen que sense suport social les llibreries independents no perduren. Imagineu la importància de saber que al darrere hi ha, efectivament, comunitat i que les llibreteres lluitarem per ella amb vosaltres! Però ser clares també passa per dir que Synusia encara no és un projecte sostenible. L’aportació de 100 sòcies, ara per ara, cobreix només 1 de les 3 mitges jornades que cobra l’equip de Synusia. Per això ens cal multiplicar la xifra de persones associades, perquè aquestes mitges jornades salaritzades són només una part del treball real que fem les llibreteres.

Terrassa, 26 juny 2019

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia