Co-pensar els assumptes comuns

Converses amb pensadores

Introducció

Obrim un cicle de converses amb pensadores del moment actual partint de co-pensar allò comú (aquests assumptes comuns que travessen pràctiques, maneres d'establir i compondre vincles i defensa del espais i la vida que mereix ser viscuda) des de:

  • El ciberactivisme i les pràctiques del programari lliure amb Margarita Padilla | Dissabte 19/11/16 12h  
  • L'economia feminista amb Sandra Ezquerra | Dissabte 26/11/16 12h
  • La filosofia | amb Marina Garcès | Dissabte 21/01/17

D'una banda amb la idea de “co-pensar”, és a dir, dotar-nos d'un espai de trobada on la paraula circuli amb tempos o ritmes que acompanyin no només el diàleg sinó l'elaboració de pensament crític i la generació de ressonàncies que permetin entrar a la mirada i elaboracions sobre allò que entenem com a assumptes comuns.

I alhora, d'altra banda, poder obrir un diàleg des de diverses perspectives teòriques i pràctiques sobre això comú que efectivament ens vincula que interpel·lin a aquesta diversitat de praxis, d'espais col·lectius i maneres de funcionament que exploren, vivencian i s'organitzen des de lògiques i imaginaris ‘altres’ (maneres de compondre i sostenir teixits col·lectius per fora de les lògiques instituïdes).

Pensar aquells assumptes comuns des de claus que permetin dimensionar la possibilitat i el sentit de barallar per garantir drets, processos, espais i recursos que posin al centre la vida. 

Per tot això, us plantegem 3 converses amb convidades que donaran inici al diàleg:

I. Des del ciberactivisme | Margarita Padilla
Per pensar el comú des de les pràctiques ciberactivistas i les seves lògiques de jackeo, els seus marcs de col·laboració i cooperació que conviden a imaginar nous terrenys de possibilitat a aquests esdevenir jacker a la normatividad imposada, lògiques donades per articular nous terrenys per al benefici comú. Per a aquesta conversa hem convidat a Margarita Padilla.

II. Des de l'economia feminista | Sandra Ezquerra
Per pensar el comú des de l'economia feminista, que dotem el diàleg d'aquelles dimensions necessàries a posar al centre a l'hora de parlar d'una economia que reconegui el treball que garanteix la sustentació i la reproducció de la vida social. Per a aquesta conversa hem convidat a Sandra Ezquerra.

III. Des de la filosofia | Marina Garcés
Per pensar el comú des de la filosofia, com a mitjà per la reapropiación d'una vida compartida que desnaturalice el mandat d'una gestió individualitzada i per a això partir d'aquest imperatiu de polititzar l'existència. Per a aquesta conversa hem convidat a Marina Garcés.

Informació General

  • Estructura de les converses: 3 sessions
  • Llloc: Llibreria Synusia (C/Montserrat, 136 - Terrassa)
  • Inici: 19/11/2016
  • Horari: Dissabtes de 12:00h a 13:·30h
  • Més info: info@synusia.cc
Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia