Quant pot un cos col·lectiu?

Sabers mundans, expertesa i noves pràctiques
 • Estructura del curs: 6 sessions
 • Llloc: Ateneu Candela (C/Montserrat, 136 - Terrassa)
 • Inici: 30/01/2014 - 19:00h
 • Període: de Gener a Juny del 2014
 • Horari: 4rt dijous del mes de 19:00h a 21:00h
 • Matrícula de suport: 20euros/curs sencer o 5euros/sessió
  • Sòcixs Synusia: 25% dcte. Synusia Lectora / 50% dcte. Synusia Lectora Compulsiva
  • Sòcixs Ateneu Candela: 25% dcte. Candela +1 / 100% dcte. Candela Premium
  • Beca Synusia: no et quedis fora si no pots contribuír amb la matrícula
 • Procediment de matrícula: a través del formulari de contacte de la web, via mail a info@synusia.cc o a la Llibreria Synusia.

INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DEL CURS

Aquestes sis sessions plantejades al llarg del primer semestre de 2014 busquen, a partir d'una sèrie de preguntes, obrir un camp de reflexió al voltant i des del cos en primera persona.

Considerem útil començar situant-nos davant un parell de preguntes generals que delimitaran els contorns d'un camp comú de reflexió. Qüestions com Què és un cos? i Què s'entén per cos normal o per cos sa? serviran com a catalitzadores per situar conceptes clau que ens acompanyaran a la caixa d'eines teòriques al llarg de tot el curs. En aquesta primera part farem un mapa  d'aquells camps i idees que han problematitzat aquests interrogants, i amb aquesta cartografia passarem a analitzar aquelles institucions i disciplines que han estat assignades per proveir, administrar i regular la salut, el benestar i la cura dels nostres cossos.

Ens interessa, en particular, analitzar què passa amb aquestes institucions i disciplines assignades per a la regulació i atenció del cos sa en un context de crisi. En l'actual context de retallades, en el sistema públic s'ha fet un atac, no només contra les condicions fonamentals que permeten la reproducció de la vida en general, sinó de forma més explícita contra tots aquells cossos que encarnen la “diferència intolerable”. Aquest escenari es contempla en les seves pràctiques i les seves normatives de patologització (dels cossos trans), criminalització (amb la reforma de la llei de l'avortament), exclusió (del dret a la salut de cossos migrants i precaris), segregació entre cossos “productius”  i “no productius” (amb la progressiva desaparició de la Llei de Dependència) i en la normalització heteronormativa (negant l'accés a la reproducció assistida a dones que no mantinguin relacions heterosexuals estables).

Passant d'una concepció de la salut com a dret universal a la delimitació de la salut com a negoci, trobarem el context on identificar quins intents de privatització del sistema sanitari s'han posat en marxa en els últims anys (amb la recent reforma sanitària que exclou una capa important de la població, i amb el “repagament”) o quines formes d'enriquiment persegueixen les farmacèutiques a partir d'una creixent medicalització de la vida.

En aquest marc, la segona part del curs pretén mostrar quines són les experiències concretes que posen en relleu les aliances, pràctiques de desobediència i de generació de noves formes d’atenció a la salut i a la cura del cos. D'una banda, algunes d'aquestes experiències posen l'accent en maneres col·lectives de reformular, tant la noció mateixa d’allò “públic”, com la reconquesta de drets en l'àmbit institucional. D’altres, plantegen formes d'experimentació, basades en noves aliances i noves fórmules de generació i accés a la cura des de les experteses i els cossos diversos.

Adjunt: 
Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia