capital de Karl Marx, El

Editorial: 
Any edició:
2014
ISBN:
9788415526254
Pàgines: 24
EUR
13,00 €

Conte infantil que introdueix als més petits de la casa a les principals aportacions de Karl Marx. Llibre pensat perquè els pares puiedan comptar de forma senzilla i divertida El Capital de Marx.

-RDF CARD-
9788415526254
24
2014

Conte infantil que introdueix als més petits de la casa a les principals aportacions de Karl Marx. Llibre pensat perquè els pares puiedan comptar de forma senzilla i divertida El Capital de Marx.

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia