Ciutats vivibles

Editorial: 
Any edició:
2018
Sub-secció:
ISBN:
9788416828371
Pàgines: 285
EUR
8,00 €

Més de dos anys de treball, entrevistes, tallers, jornades, la web, un documental i aquest llibre. Ciutats vivibles és fruit d'un procés de generació col·lectiva de continguts. Un procés que trascendeix el sentit normatiu d'allò urbà, per abocar-nos a diverses perspectives sobre el que és ciutat o, potser millor, el que és vida a la ciutat. En aquest llibre es troben recollides moltes d'aquestes perspectives, començant per articles i experiències contextualitzadores, per a continuar am la visió des de quatre àmbits diferents però entrellaçats: les relacions humanes, la salut, la diversitat, la genealogia i la memòria.

Sempre, tot, des de la pesrpectiva feminista. Perquè, sense ella, no és possible, la vivilitat.

 

-RDF CARD-
9788416828371
285
2018

Més de dos anys de treball, entrevistes, tallers, jornades, la web, un documental i aquest llibre. Ciutats vivibles és fruit d'un procés de generació col·lectiva de continguts. Un procés que trascendeix el sentit normatiu d'allò urbà, per abocar-nos a diverses perspectives sobre el que és ciutat o, potser millor, el que és vida a la ciutat. En aquest llibre es troben recollides moltes d'aquestes perspectives, començant per articles i experiències contextualitzadores, per a continuar am la visió des de quatre àmbits diferents però entrellaçats: les relacions humanes, la salut, la diversitat, la genealogia i la memòria.

Sempre, tot, des de la pesrpectiva feminista. Perquè, sense ella, no és possible, la vivilitat.

 

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia