meu petit mercat, El

Editorial: 
Any edició:
2014
ISBN:
9788498259292
Pàgines: 14
EUR
10,90 €

De la col·lecció sobre les primeres descobertes dels més menuts presentem un títol sobre un centre d’interès: les coses que podem trobar en un mercat. Un calaix d'imatges i figures en relleu que esdevé un joc estètic de línia simple i moderna.

-RDF CARD-
9788498259292
14
2014

De la col·lecció sobre les primeres descobertes dels més menuts presentem un títol sobre un centre d’interès: les coses que podem trobar en un mercat. Un calaix d'imatges i figures en relleu que esdevé un joc estètic de línia simple i moderna.

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia