Què és en realitat el feixisme?

Editorial: 
Any edició:
2020
ISBN:
9788417383619
Pàgines: 68
EUR
14,00 €

«L'ultranacionalisme, el racisme i l'antisemitisme, la pulsió totalitària i la violència, el somni del ressorgiment nacional; tots els elements del feixisme són analitzats i posats en escena de manera brillant. [...] Una obra mestra pedag.gica.» G"teborgs-Posten

«Un llibre que no pot faltar a cap biblioteca escolar.» Tatjana Schr"der-Halek, TOPIC

«Kalle Johansson i Lena Berggren ens presenten un c.mic informatiu que desperta les ganes de saber més de política, d'hist.ria i del present, així com de qüestionar les ideologies i discutir sobre tot plegat. [...] Sensacional!» Haikai Brillmann-Ede, eselsohr

«El duet responsable d'aquest c.mic ha aconseguit fer fàcilment comprensible un tema política i socialment molt delicat i confús d'una manera del tot impensable en el curs d'una rígida hora de classe. L'estètica en general freda d'aquesta obra converteix Què és en realitat el feixisme?, independentment del seu valuós contingut, en una contribució de nivell al món actual del c.mic». MultiMania

«Lena Berggren té el mèrit d'aconseguir explicar-se sense necessitat de condemnes explícites per així arribar directament a aquells que es mostren indiferents, ja sigui en la vida diària o en les eleccions. [...] íAbsolutament recomanable!». Christa Roberts, Kids Best Books

-RDF CARD-
9788417383619
68
2020

«L'ultranacionalisme, el racisme i l'antisemitisme, la pulsió totalitària i la violència, el somni del ressorgiment nacional; tots els elements del feixisme són analitzats i posats en escena de manera brillant. [...] Una obra mestra pedag.gica.» G"teborgs-Posten

«Un llibre que no pot faltar a cap biblioteca escolar.» Tatjana Schr"der-Halek, TOPIC

«Kalle Johansson i Lena Berggren ens presenten un c.mic informatiu que desperta les ganes de saber més de política, d'hist.ria i del present, així com de qüestionar les ideologies i discutir sobre tot plegat. [...] Sensacional!» Haikai Brillmann-Ede, eselsohr

«El duet responsable d'aquest c.mic ha aconseguit fer fàcilment comprensible un tema política i socialment molt delicat i confús d'una manera del tot impensable en el curs d'una rígida hora de classe. L'estètica en general freda d'aquesta obra converteix Què és en realitat el feixisme?, independentment del seu valuós contingut, en una contribució de nivell al món actual del c.mic». MultiMania

«Lena Berggren té el mèrit d'aconseguir explicar-se sense necessitat de condemnes explícites per així arribar directament a aquells que es mostren indiferents, ja sigui en la vida diària o en les eleccions. [...] íAbsolutament recomanable!». Christa Roberts, Kids Best Books

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia