Buit

Total: 0,00 €

VIHDES, Històries de consum

Editorial: 
Secció: 
Sub-secció:
ISBN:
9788472906679
Pàgines: 64
EUR
10,00 €

VIHDES, Històries de consum, és un recull d’històries de vida colpidores sobre l’experiència amb les drogues i la convivència amb el VIH. Nou històries en primera persona que han tingut la fortalesa de compartir amb nosaltres, tot i haver estat en silenci durant molt temps.
Arantxa Alías, terapeuta ocupacional especialitzada en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i en Drogodependències. Ha treballat a la Unitat d’Ingrés Psiquiàtric Infantojuvenil. Actualment, i des de fa cinc anys, treballa en un servei de rehabilitació comunitària i en un servei d’inserció laboral de salut mental.
Laura García, educadora social especialitzada en Criminologia i Execució Penal i en Drogodependències. Ha treballat amb infants i adolescents en l’àmbit del lleure i, també, dins l’aula com a figura de suport amb infants amb necessitats especials. Ha col•laborat en centres penitenciaris d’adults i ha treballat com a educadora social en centres educatius de justícia. Actualment treballa com a tècnica de prevenció de drogodependències.

-RDF CARD-
9788472906679
64

VIHDES, Històries de consum, és un recull d’històries de vida colpidores sobre l’experiència amb les drogues i la convivència amb el VIH. Nou històries en primera persona que han tingut la fortalesa de compartir amb nosaltres, tot i haver estat en silenci durant molt temps.
Arantxa Alías, terapeuta ocupacional especialitzada en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental i en Drogodependències. Ha treballat a la Unitat d’Ingrés Psiquiàtric Infantojuvenil. Actualment, i des de fa cinc anys, treballa en un servei de rehabilitació comunitària i en un servei d’inserció laboral de salut mental.
Laura García, educadora social especialitzada en Criminologia i Execució Penal i en Drogodependències. Ha treballat amb infants i adolescents en l’àmbit del lleure i, també, dins l’aula com a figura de suport amb infants amb necessitats especials. Ha col•laborat en centres penitenciaris d’adults i ha treballat com a educadora social en centres educatius de justícia. Actualment treballa com a tècnica de prevenció de drogodependències.

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia