ALTA DE SÒCIA

Format: 12345678A
La periodicitat del pagament és trimestral.

 

DADES BANCÀRIES

Nom complet de la persona titular del compte bancari on es cobrarà la quota de sòcia.
Format: 12345678A
Format: ES+22 xifres, sense separadors
Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia