Vés al contingut
Imatge representativa del contingut
13
juny 15
dissabte
11:00

[Taller] Mapegem les cures a Terrassa

Body

El dissabte 13 de juny de 11:00h a 15h a l’Ateneu Candela de Terrassa us convidem a participar en el taller “Mapegem les Cures a Terrassa”

Que el sistema capitalista està en crisi no és una novetat per a ningú. El desmantellament de l'Estat del Benestar i l'increment de la precarietat han fet que prenguem consciència de la incapacitat del sistema per garantir una vida digna. En aquest context, l'aportació que han fet els feminismes ha estat d'especial importància, obrint el debat sobre la feminització i invisibilització sistemàtica d'aquells treballs que permeten que la vida sigui sostenible. D'altra banda, sobre com aquesta sostenibilitat és impossible d'assolir des del paradigma neoliberal del subjecte autònom i individual. Totes necessitem algun tipus de cura, i al mateix temps, totes tenim la capacitat de tenir cura. Aquest nou enfocament planteja les cures com un tema central que no es queda solament a les esferes íntimes o domèstiques, sinó que convida a una reflexió en el marc de la governança a la ciutat.

En aquest taller treballarem amb metodologies creatives, en específic de mapeig. El desig és generar un dispositiu per pensar col·lectivament com s'encarnen les cures en el marc de la ciutat, entenent-les dins d'un espectre ampli i complex. Això inclou un nivell mes micro, és a dir des de les nostres ecologies de relacions quotidianes - família, xarxa d'amics, treball i totes aquelles tasques invisibles que atenen les vides - fins a un nivell més macro - la nostra relació amb els serveis públics i privats, passant pels gestos individuals i col·lectius que sostenen el teixit social i de cada barri.

L'objectiu és visualitzar i pensar a un nivell analític i polític, però també de forma subjectiva com articulem, pensem, vivim i treballem la cura en aquestes tres esferes: individual, col·lectiva i institucional. I com aquestes esferes s'entrecreuen, articulen i responen a les nostres vides diàries i les nostres ciutats.