nit de les criatures, La

Editorial: 
Any edició:
2016
Secció: 
ISBN:
9788415645962
Pàgines: 208
EUR
20,90 €

Una intensa i provocadora novel·la de la premi Nobel Toni Morrison, un tresor nacional als Estats Units, sobre la relació d'una mare i una filla i el rebuig que es pot transmetre de generació en generació. Traïció i desesperació filial en una narració absorbent que posa al descobert una realitat feridora, encara avui: la importància del color de la pell.

-RDF CARD-
9788415645962
208
2016

Una intensa i provocadora novel·la de la premi Nobel Toni Morrison, un tresor nacional als Estats Units, sobre la relació d'una mare i una filla i el rebuig que es pot transmetre de generació en generació. Traïció i desesperació filial en una narració absorbent que posa al descobert una realitat feridora, encara avui: la importància del color de la pell.

Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia