Buit

Total: 0,00 €

[Club de lectura] "¡Melisande! ¿Qué son los sueños?"

30/06/14 21:00h a 23:00h

T'agradaria formar part d'un Club de Lectura?

Un grup de lectura està format per un grup de persones que llegeixen un mateix llibre en un espai de temps, i en acabar es reuneixen per comentar-lo i posar idees en comú. Entrellaçar la lectura personal i poder compartir-la amb altres persones fa generalment que l'opinió dels membres del grup acabi enriquint la impressió inicial d'una lectura en solitari.

Subscriure a
Politica de privacitat | Drupal Commerce adaptat per Communia